Mijn favorieten

Hoe werkt Annet de Jong Makelaardij bij een NWWI woningtaxatie?

Hoe werkt Annet de Jong Makelaardij te Sneek bij een NWWI taxatie?

Een NWWI taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Om de waarde van de woning vast te stellen volgt Annet de Jong Makelaardij een heldere, eenduidige methode. Aan elke woning is een set modelwaarden gekoppeld.

Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere panden. Bij de taxatie vormen ze altijd het uitgangspunt. Met zijn kennis en expertise is de taxateur in staat in te schatten in hoeverre de modelwaarden overeenkomen met de specifieke situatie.

In het taxatierapport verklaart de taxateur de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarde. Daarmee maakt hij inzichtelijk hoe de taxatie tot stand is gekomen en onderschrijft dit door het taxatierapport rechtsgeldig te ondertekenen.

De uitgevoerde, door het NWWI gecontroleerde, taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database.

Klik op op deze link nederlands woning waarde instituut om naar de website van NWWI te gaan voor meer informatie.
 NWWI Kwaliteitsgarantie

Het NWWI heeft objectieve, betrouwbare taxatieproducten ontwikkeld. Taxateurs die aangesloten zijn bij het NWWI werken volgens een gestandaardiseerde methode. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd. Het NWWI controleert zowel de taxateurs als de taxaties zelf. Daarmee is de kwaliteit van een taxatie met het NWWI-keurmerk gegarandeerd. 
 

Toegangseisen van de NWWI

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister - VastgoedCert of SCVM - en lidmaatschap van een brancheorganisatie, NVM, RVT, VBO of LMV. Daarnaast hanteert het NWWI enkele aanvullende voorwaarden:

 

  1. De taxateur dient in het bezit te zijn van een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een erkende verzekeraar;
  2. Gaat een persoonlijke relatie aan met het NWWI en dient de aansluitingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd en de aansluitingsovereenkomst te ondertekenen;
  3. Dient voortdurend zijn kennisniveau op peil te houden.